TravelVu er en moderne app-basert måte å gjennomføre reisevaneundersøkelser på.

 

Dataene brukes til å bedre kunne planlegge transportsystemer og skaper bedre forståelse for ruter og bedre estimater av tid og avstand.

Prinsippet bygger på en kombinasjon av teknologi og mennesker, der algoritmer i TRavelVU analyserer GPS-data fra mobiltelefonen og du som bruker vurderer analysen og gjør korrigeringer dersom algoritmen ikke treffer helt riktig.

Supported by