TravelVu är ett modernt app-baserat sätt att göra resvaneundersökningar.

Det skapar bättre förståelse för resvägar och bättre uppskattningar av tider och sträckor.

Principen bygger på en kombination av teknik och människa, där algoritmer i TravelVu analyserar GPS från mobiltelefonen, som användare granskar du detta och justerar om algoritmerna inte träffat riktigt rätt.

Supported by