Vi tager vare på din integritet

Vi er glade for, at du har valgt at dele information omkring, hvordan du rejser. Samtidig forstår vi det ansvar, du giver os ved håndtering af dine data. Vi har indført en række sikkerhedssystemer, således at dit data ikke bliver misbrugt eller ender i de forkerte hænder. Dette relaterer til hvorledes TravelVu er konstrueret, hvor data bliver opbevaret og behandlet i forbindelse med dataeksport og analyse. Vi ønsker, at du føler dig tryg, når du giver os dine data og derved hjælper med at understøtte mere bæredygtige transportsystemer. 

Kun autoriserede personer tillades brug af data

For at sikre at kun autoriserede personer har mulighed for at se og analysere data, kan dataudtræk kun foretages af enkelte foruddefinerede personer fra Trivector. Data-udtræk bliver gemt i password-beskyttede filer som kun de rette personer kan se. Det er forbudt for ansatte at gemme data på deres egen computer. Logs, dataprogrammer og rutiner sikrer overholdelse af disse regler. 

TravelVu-ID

Når du downloader TravelVu-app’en, bliver der dannet et TravelVu-ID, som vi bruger til at identificere data fra den samme telefon. Det er vha. dette ID, at vi kan finde dit data. Hvis du gerne vil have adgang til dit eget data eller slette det, skal du sende os dit TravelVu-ID, ellers kan vi ikke identificere, hvilket data der tilhører dig.

Data bliver udelukkende analyseret for at blive klogere på transportsystemet

Det indsamlede datamateriale bliver kun brugt med det formål at undersøge hvordan transportsystemet bliver benyttet. Ingen andre analyser er tilladt. Resultaterne og logs fra analyserne bliver gemt, så det kan gennemgåes, hvilke analyser der er foretaget. Når resultaterne bliver præsenteret i rapporter eller præsentationer, er data altid aggregeret, så det ikke er muligt at identificere enkeltpersoner. 

Du bestemmer over data

Du bestemmer, hvilke data du vil give til os. Du kan til enhver tid se, hvilket data du giver til os i din TravelVu-app. Du kan også anmode om at få data fra os, og vi kan også sende yderligere information, såsom hvilken version af app'en eller sprog, hvis du anmoder om det. Du har til enhver tid ret til at kræve at få dine data fjernet.

Har du spørgsmål?  

Kontakt os endelig på support.travelvu.se