Vi bryr oss om din integritet

Vi er glade for at du velger å dele informasjon om hvordan du reiser. Samtidig forstår vi det ansvaret du gir oss ved å la oss behandle dine data. For at du skal kunne være trygg på at informasjonen du deler med oss ikke misbrukes eller kommer i feil hender, bruker vi en rekke sikkerhetssystemer. Det handler både om hvordan TRavelVU er bygd opp, hvor data lagres og prosesser for hvordan data eksporteres og analyseres. Vi ønsker at du skal føle deg trygg når du deler data som bidrar til et mer bærekraftig transportsystem.

Kun autorisert personell har lov til å bruke dataen

For å sikre at kun autorisert personer har mulighet til å se på og analysere data, kan uthenting av data kun gjøres av noen få nøkkelpersoner hos Trivector. Dataene som hentes ut lagres i klassifiserte mapper hvor kun de personene som trenger tilgang til dataene, er autoriserte. Det er forbudt for personell å lagre data på deres personlige datamaskin. Logger, dataprogrammer og rutiner sikrer at systemet fungerer.

TravelVu-ID

Når du laster ned TravelVu-appen opprettes en TravelVu-ID på din telefon, slik at vi kan koble sammen data fra samme telefon. Det er gjennom ID’en vi finner dine data. Dersom du ber om å få ut eller slette data, må du derfor oppgi din TravelVu-ID, ellers greier vi ikke å finne dine data.

Analyserer kun for å lære om transportsystemet

Datamaterialet som samles inn, kan bare brukes til å undersøke hvordan transportsystemet brukes. Ingen andre analyser er tillatt. Resultat/logger fra analyser blir lagret slik at man kan undersøke hvilke analyser som er gjort. Når resultatene presenteres i for eksempel rapporter eller presentasjoner, er det alltid aggregert slik at enkeltpersoner ikke kan identifiseres.

Du bestemmer over dine data

Du bestemmer selv hvilke data du deler med oss. Du kan alltid se hvilke data du har delt med oss i TRavelVU-appen. Du kan be oss om å få et uttak av dine data fra oss, og vi kan også sende annen informasjon, som f.eks. appversjon eller hvilket språk du bruker (dette kan du også se i appen). Du har når som helst rett til å kreve at alle dine data fjernes.

Har du spørsmål?

Du kan kontakte oss på support.travelvu.se