Gör-det-själv RVU

Referens vardagsresor tjej i stad

Gör själv en resvaneundersökning, RVU, med hjälp av mobilappen TravelVu och analysverktyget Travelviewer. Vi har tagit fram ett baspaket för resvaneundersökningar för dig som vill göra allt eller den största delen av arbetet själv.

Baspaket

Med baspaketet kan ni samla in och analysera resvanedata själva. Ni kan välja om ni vill göra allt arbete med egna resurser, eller om ni vill ta hjälp med vissa delar. I baspaketet ingår ett standardupplägg för resvaneundersökningar, med standardiserade frågor.

Ett baspaket kostar just nu: 150 000 kr exkl. moms. Ordinarie pris: 175 000 kr exkl moms. 

I baspaketet ingår nedanstående delar :

 • Upplägg av undersökningen i TravelVu
 • Undersökning är öppen 2 veckor
 • Bakgrundsfrågor: standard för resvaneundersökning (Se nedan)
 • Språk: svenska och engelska
 • Webbsida för undersökningen
 • Licenskostnad och användarsupport för upp till 1500 deltagare*
 • TravelViewer: under datainsamling och 3 mån efter avslutad datainsamling
 • Introduktion till TravelViewer och övrig konsultation, totalt 8 timmar.

 

* Detta räcker för de allra flesta RVUer. Tillägg för ytterligare 1500 deltagare: 80 000 kr.

Var med på vår kostnadsfria DEMO 27 september kl 10-11.

Under hösten 2022 lanserar vi ny kartfunktion i TravelViewer som inkluderar visualisering av resvägar. Baspaket med kartfunktion kostar just nu: 190 000 kr exkl. moms. Ordinarie pris 225 000 kr exkl moms.

Mer om baspaketet

 • Vi lägger upp en enkät i TravelVu med bakgrundsfrågor. Se nedan. Tillgängliga språk är svenska och engelska.
 • Ni väljer vilka färdmedel och ärenden ni vill visa i undersökningen bland dem som visas nedan.
 • Vi lägger upp webbsida till undersökningen med information om datainsamlingen som ni kan hänvisa till i inbjudningsbrev och dit deltagare som nåtts via crowdsourcing kan hänvisas för instruktioner. Ni bidrar med bilder till webbsidan.
 • Ni står själva för rekrytering och marknadsföring.
 • Undersökningen är öppen i två veckor då resorna kartläggs. Uppmana deltagarna att delta under minst en vecka men gärna hela perioden.
 • Licensavgift och support till era användare av TravelVu ingår. Användare når supporten via (support@travelvu.app). Vi ber er att inte kontakta projektledaren i supportärenden.
 • Ni får tillgång till TravelViewer med inlogg för beställaren i 3 månader efter avslutad undersökningsperiod. Som beställare gör du själv de analyser du önskar i verktyget. Se exempel på vilka analyser som är möjliga att göra i TravielViewer. Du fyller själv i uppgift om andel kvinnor respektive män i den undersökta gruppen samt om andel invånare i åldersgrupperna 16-24 år, 25-44 år, 45-64 år respektive 65+ i TravelViewer. Detta behövs för viktningen av data i analyserna.
 • I baspaketet ingår också 8 timmar möten/konsultation kring formulering av frågor, mätperiod, urval och/eller analyserna i TravelViewer. Vill du ha mer tid sker det på löpande räkning, se tillägg.
körspårskarta
man-trottoar-mobil2

Tillägg skräddarsy er egna RVU-undersökning

Vill ni skräddarsy insamlingen eller behöver ni hjälp med olika delar för att genomföra datainsamling och analys, så hjälper vi gärna till. Följande tillägg skulle kunna vara relevanta:

 • Stöd i att rekrytera deltagare, slumpvisa utskick
 • Justera och/eller lägga till bakgrundsfrågor
 • Uppmuntra deltagare (t.ex. genom att vi skickar ut meddelande i TravelVu eller slumpar fram en eller flera deltagare som kommunen kan premiera).
 • Ta fram analysrapport med standardanalyser
 • Visualisera resvägar med olika färdmedel
 • Extra konsultation
 • Specialanalyser, t.ex. exponering av oskyddade trafikanter, hälsoeffekter i transportsystemet mm.

Pris beräknas på förfrågan.

Bakgrundsfrågor i enkäten – standard

Vilken könstillhörighet har du?
Kvinna
Man
Annan könsidentitet

Vilket år är du född?

Hur bor du?
En/tvåfamiljshus (villa, radhus, kedjehus)
Flerfamiljshus (lägenhet)
Annat

Hur ser ditt hushåll ut?
En vuxen utan barn
En vuxen med barn
Två eller fler vuxna utan barn
Två eller fler vuxna med barn

Vilken är din högsta utbildning?
Grundskola
Gymnasium
Högskola/Universitet
Annat?

Vilken är din huvudsakliga sysselsättning?
Förvärvsarbetar
Studerar
Föräldraledig/Tjänstledig/Sjukskriven/Arbetssökande
Pensionär
Annat (t ex 50%/50%)

Vilken är hushållets nuvarande inkomst före skatt per månad?
20 000 kr eller mindre
20 001-40 000 kr
40 001-70 000 kr
70 001-100 000 kr
10 001-150 000 kr
Mer än 150 000 kr
Vill ej uppge

Har du körkort för bil?
Ja
Nej

Kan du använda dig av bil när du behöver? (inte nödvändigtvis som förare)
Ja, alltid
Ja, för det mesta
Ibland
Nej, sällan
Nej, aldrig

Har du tillgång till cykel?
Ja, alltid
Ja, för det mesta
Ibland
Nej, sällan
Nej, aldrig

Har du tillgång till något kollektivtrafikkort?
Ja, månadskort eller liknande
Ja, kollektivtrafikkort laddad med pengar eller liknande
Nej, jag betalar vid varje resa (via app, kontant, kontokort)
Nej, inte tillgång till kollektivtrafikkort
Inte relevant – det finns ingen kollektivtrafik

 

Färdmedel och ärenden att välja bland när enkäten läggs upp

Alla färdmedel och ärenden nedan kan väljas när man lägger upp undersökningen. Beställaren väljer vilka som ska aktiveras i undersökningen, d v s vilka färdmedel/ärenden som deltagaren i undersökningen ser och kan välja bland.

Färdmedel

färdmedel

 

Ärenden/aktiviteter

ärende

 

cutclean overview

Vill du veta mer om TravelVus resvane­undersökningar? Kontakta Lovisa!

Lovisa_mindre