Vi är rädda om din integritet

GDPR

Vi är glada att du väljer att dela med dig av information om hur du reser. Men förstår också vilket förtroendet du ger. För att du ska kunna vara trygg med att den information du lämnar till oss inte missbrukas eller kommer i fel händer använder vi oss av ett antal säkerhetssystem. Det handlar både om hur TravelVu är konstruerat, var data lagras och processer för hur data analyseras. Vi vill att du ska känna dig trygg när du bidrar till ett mer hållbart transportsystem.

Endast behöriga får använda data

För att säkerställa att endast behöriga har möjlighet att titta på och analysera data kan datauttag endast göras av ett fåtal nyckelpersoner på Trivector. Datauttaget sparas också i sekretessbelagda mappar där endast de personer som behöver tillgång till uppgifterna har behörighet. Datamaterial får heller aldrig läggas på anställdas datorer. Loggar, datorprogram och rutiner säkerställer att detta fungerar.

Analyser bara för att lära oss hur transportsystemet används

Datamaterialet som samlas in får enbart användas för att undersöka hur transportsystemet används. Inga andra analyser är tillåtna. Resultat/loggar från analyser sparas så att man kan granska vilka analyser som gjorts. När resultat presenteras i t.ex. rapporter eller presentation är data alltid aggregerat så att enskilda individer inte går att identifiera.

Du bestämmer över data du lämnat

Det är du som har bestämmanderätt över den data du levererat till oss. Du kan hela tiden se den resdata du lämnat till oss i din TravelVu-app. Vill du kan du också begära ett uttag av data från oss, där skickar vi också med annan information vi har, t.ex. vilken version av appen och vilket språk du använder (detta kan du också se i din app). Du har också när som helst möjlighet att begära att dina data tas bort.

TravelVu-ID

När du laddar ner TravelVu-appen skapas ett TravelVu-ID vilken syns i din telefon, det är så vi kan koppla ihop data från samma telefon eller radera data om du önskar.

webb-id