Resvanor i Ljungby

141213bussterm-invigning-075

Ljungby kommun genomför en resvaneundersökning som ska undersöka hur kommuninvånarna reser i sin vardag. Detta görs för att få ett bra underlag för framtida trafikplanering i såväl staden som i övriga kommunen. Genom att delta i undersökningen och samla information om vilka resor du gör, hjälper du oss att göra din vardag bättre i framtiden.

Du bidrar genom att ladda ner appen TravelVu till din telefon. Appen registrerar sedan automatiskt hur du färdas. Undersökningen pågår fram till 30 april. Vi vill att du deltar minst 7 dagar, men du får gärna delta mer än så under hela undersökningsperioden.

Vill du dela med dig av dina resvanor och hjälpa oss att planera trafiken? Läs mer här nedan!

Kund:

Ljungby kommun

Datainsamling start:

11/04/2023

Datainsamling slut:

30/04/2023

Appen TravelVu samlar information om hur du rör dig och försöker avgöra färdmedel för dina resor. Du granskar resultatet och justerar vid behov. Din granskning och dina justeringar är viktiga för att undersökningen ska bli bra och hålla hög kvalitet.

När du startar appen första gången får du svara på några frågor om dig och ditt hushåll – det gör vi för att förstå hur resorna skiljer sig åt mellan olika grupper i samhället. Vi är intresserade av alla dina resor, oavsett resornas längd, färdmedel och var resorna görs. Är det någon dag du inte alls rest är vi intresserade av att få veta det också.

Såhär använder du TravelVu

1. Ladda ner appen TravelVu från GooglePlay eller App Store. Du kan också använda dig av QR-koden i inbjudningsbrevet för att ladda ner appen.
2. Öppna appen och ange undersökning Ljungby kommun resvanor.
3. Besvara bakgrundsfrågorna om dig själv.

Kontrollera och rätta dina resor
TravelVu gör kvalificerade gissningar om dina resor. Det är viktigt att du som vet hur du har rest kontrollerar appen, bekräftar att resorna är rätt och ändrar det som eventuellt är fel. Endast dagar som du markerat att de stämmer ingår i datainsamlingen.

1. Aktivitet: Har TravelVu angett rätt aktivitet? Om du behöver ändra, tryck på aktiviteten och ange rätt val. Nästa gång du är på samma ställe kommer TravelVu ihåg vad du gjorde sist och föreslår det.
2. Resor: Kolla om resorna är beskrivna på rätt sätt. Om inte, ändra enkelt färdmedel, tid och sträcka.
3. Stämmer dagen? När beskrivningen av resdagen är rätt markerar du att den stämmer — klart!
4. Frågor: För att förstå hur olika grupper reser och attityder när det gäller trafik får du några korta frågor att svara på. Svara enkelt direkt i appen.

Vi behandlar dina data under sekretess och kommer endast att presentera materialet på övergripande nivå där det inte är möjligt att urskilja enskilda individers resmönster. När perioden för undersökningen är slut spårar inte appen några resor.

Kontakt