Hur tar du dig runt i Lund?

Loggan_lila

Forskningsprojekt om trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter

Under hösten 2020 har Lundabor bidragit till forskning om trafiksäkerhet och det framtida transportsystemet.

Insamlingen av resdata i Lund hade två syften och ska användes i två olika projekt. Ett av projekten finansierades av Trafikverket och handlar om trafiksäkerhet. Projektet tittade närmre på exponeringsdata för oskyddade trafikanter och lite extra på elsparkcyklister. Det andra projektet handlade om smart teknik och offentliga miljöer och finansieras av Vinnova. Genom att använda nya tekniker kan vi höja kunskapsnivån och utforma bättre offentliga miljöer. Inom projektet som leds av FutureByLund har man flera andra delprojekt. Läs mer här.

Kund:

Vinnova och Trafikverket

Datainsamling start:

14/09/2020

Datainsamling slut:

01/11/2020

Vill du veta mer om undersökningen, kontakta Emeli