Hur tar du dig runt i Lund?

Loggan_lila

På gång i Lund 

Under hösten kan de som rör sig i Lund bidra till forskning om trafiksäkerhet och det framtida transportsystemet. Mellan 14/9 och 1/11 kommer alla som på något sätt reser i Lund få möjlighet att samla sin resdata genom appen TravelVu under minst en vecka.

Samtliga deltagare som hjälper till att samla sin resdata tävlar om 5 presentkort värda 1000 kr i Lund City, vilket delas ut av Trivector.

Vill du vara med?

1. Ladda ner appen TravelVu
2. Gå med i undersökningen: Lund2020
3. Besvara en enkät
4. Sen börjar telefonen samla dina resdata och det enda du behöver göra är att rätta och godkänna dagarna.

Allas resor räknas, oavsett om du kör in till Lund för att arbeta eller om du bara tar en kortare promenad till mataffären eller om du gör massor med resor under en dag. Vi är intresserade av att se hur alla olika personer reser (min 16 år) men är det så att du ibland tar dig fram på elsparkcykel är vi lite extra intresserade av att just du också anmäler dig.

Kund:

Vinnova och Trafikverket

Datainsamling start:

14/09/2020

Datainsamling slut:

01/11/2020

Insamlingen av resdata i Lund har två syften och ska användas i två olika projekt. Ett av projekten finansieras av Trafikverket och handlar om trafiksäkerhet. Projektet ska titta närmre på exponeringsdata för oskyddade trafikanter och lite extra på elsparkcyklister. Det andra projektet handlar om smart teknik och offentliga miljöer och finansieras av Vinnova. Genom att använda nya tekniker kan vi höja kunskapsnivån och utforma bättre offentliga miljöer. Inom projektet som leds av FutureByLund har man flera andra delprojekt. Läs mer här.

Vill du veta mer om undersökningen, kontakta Emeli

Emeli