Teknologi + Mennesker = Kvalitet

Ved at kombinere teknologi med menneskelig input opnår vi en højere kvalitet i data. For hver tur brugeren tager, indsamler TravelVu informationer om tid, tur/aktivitet, længde, hastighed, rute og transportmiddel. Brugeren tjekker turene og justerer hvis nødvendigt, inden han/hun ved dagens afslutning bekræfter hvorvidt turene er korrekte. End ikke de bedste algoritmer er altid korrekte, derfor er brugerens gennemtjekning meget vigtig.

Kkun dage som er markeret med "Korrekt" medtages i dataeksporten og analysen.

Din aktive deltagelse er vigtig!

Transportundersøgelsesdata

Brugerens rejsemønstre er inddelt i flere elementer. Der er information for hvert turelement: starttidspunkt, sluttidspunkt, transportmiddel, afstand, hastighed og rute. Hver aktivitet har information om: Starttidspunkt, sluttidspunkt, type af aktivitet og geografisk lokalitet.

TravelVu detekterer automatisk syv transportmidler; gang, cykel bus, tog, letbane, bil samt træning. Andre transportmidler kan tilføjes manuelt og brugeren har mulighed for at justerer deres transportmidler, start- og sluttidspunkter, afstand og rute. der er 17 forskellige aktiviteter som brugeren kan vælge imellem. TravelVu husker hvilke aktiviteter brugeren har foretaget, men den første gang en ny lokalitet besøges, vil brugeren skulle oplyse hvilken aktivitet der er foretaget på lokaliteten. En foreslået aktivitet vil altid kunne ændres. 

Det er muligt at knytte specifikke spørgsmål til de forskellige transportmidler, som vil skulle besvares hver gang transportmidler benyttes. Dette kan f.eks. være brugbart når du gerne vil vide hvilken  bus du benyttede eller hvilket brændstof bilen bruger. 

Brugeren

Der er mulighed for at stille spørgsmål til brugeren i baggrundsundersøgelsen. Det er muligt at specificere spørgsmål til hver undersøgelse.

De følgende baggrundsspørgsmål er inkluderet i standard-undersøgelsen: køn, alder, antal personer i husholdningen, kørekort, antal tilgængelige biler, uddannelse, hovedbeskæftigelse og husstandsindkomst.

Eksempler på analyser