Teknologi + Mennesker = Kvalitet

Kvaliteten på data er basert på en kombinasjon av teknologi og mennesker. TRavelVU analyserer hvordan brukeren har reist, hvor brukeren har stoppet eller byttet transportmiddel og i hvilken grad de ulike transportmidlene benyttes. Selv ikke de beste algoritmene treffer riktig i alle tilfeller og derfor er det viktig at brukeren kontrollerer algoritmens forslag. Brukeren vurderer analysen direkte i appen og gjør eventuelle korrigeringer, for så å merke dagen som «riktig».

Den er kun dager merket «riktig» som inngår i datauttak og analyser. 

Din aktive deltagelse er viktig!

Reisevanedata

Brukerens reisemønster deles inn i reiseelementer. For hvert element samles det informasjon om: tidspunkt for start og stopp, reisemåte, distanse, hastighet og rute. Hver aktivitet har informasjon om: tidspunkt for start og stopp, type aktivitet og geografisk plassering.

I dag kan TRavelVU registrere syv forskjellige transportformer automatisk: gange, sykling, buss, tog, trikk, bil og tur/mosjon. Andre transportformer må legges inn manuelt og det arbeides kontinuerlig med å kunne identifisere flere typer transportformer automatisk. Brukeren kan selv endre reisemiddel, tidspunkt for start og stopp og reisens lengde. Brukeren kan velge mellom 17 forskjellige aktiviteter. TRavelVU husker aktivitetene angitt av brukeren, men første gang man er på et sted må brukeren selv angi hvilken aktivitet som er knyttet til stedet. Det er alltid mulig å endre en foreslått aktivitet.

Det er mulig å knytte spesifikke spørsmål til forskjellige typer reisemidler som kan besvares hver gang en type reisemiddel benyttes. Dette kan for eksempel være nyttig når man ønsker å vite hvilken buss man tok eller hvilken type drivstoff bilen bruker.

Brukeren

Det er mulig å stille spørsmål til brukeren. I bakgrunnsenkéten er det mulig å formulere egne spørsmål og å tilpasse hvilke spørsmål som skal vises basert på tidligere svar.

I standardversjonen er følgende bakgrunnsspørsmål inkludert: kjønn, alder, antall personer i husholdningen, førerkort/ikke førerkort, antall biler som husstanden har tilgang til, utdanningsnivå, hovedbeskjeftigelse og husholdningsinntekt.

Eksempler på analyser