Teknik + Människa = Kvalitet

Kvaliteten på data bygger på en kombination av teknik och människa. TravelVu analyserar hur användaren rest, var hen stannat eller bytt färdmedel och i viss utsträckning även vilket färdmedel som använts. Idag kan inte ens de bästa algoritmerna träffa rätt i samtliga fall och därför är en kontroll från användaren viktig. Användaren granskar analysen direkt i appen och gör eventuella justeringar för att sedan markera dagen som ”rätt”.


Det är endast dagar som är markerade som ”rätt” som ingår i datauttag och analyser.

Resvanedata

Användarens resvanor delas in i reselement. För varje element finns information om: starttid, sluttid, transportsätt, reslängd, hastighet och rutt. För varje aktivitet finns information om: starttid, sluttid, typ av aktivitet och geografisk plats.

Idag klarar analysen av att hantera sju olika färdsätt automatiskt: gång, cykel, buss, tåg, spårvagn, bil och promenad/motion. Andra färdsätt måste läggas in manuellt och arbete sker kontinuerligt för att automatiskt kunna identifiera fler färdmedel. Användarna kan själva justera färdsätt, start- och stopptider samt resans längd. Det finns 17 olika aktiviteter som användaren kan välja mellan. TravelVu kommer ihåg de aktiviteter som användaren angett men första gången man är på en plats anger användaren själv vilken aktivitet som är kopplat till platsen. Det går alltid att ändra en föreslagen aktivitet.

 

Till de olika färdmedlen går det att knyta specifika frågor som kan besvaras varje gång ett färdmedel används. Detta kan till exempel vara användbart om man vill veta vilken sorts buss man åkt med eller vilket drivmedel bilen använt.

Användaren

Det finns möjlighet att ställa frågor till användaren. I bakgrundsenkäten finns möjlighet att forma sina egna frågor och också även anpassa vilka frågor som ska visas beroende på tidigare svar.

I standardutförande finns följande bakgrundsfrågor med: kön, ålder, antal personer i hushållet, körkort/ej körkort, antal bilar som hushållet har tillgång till, utbildningsnivå, huvudsysselsättning och hushållets inkomst.

Exempel på analyser