Få koll på dina resor och din tid

Genom att använda TravelVu får du koll på hur dina resvanor ser ut och hur mycket tid som tillbringas med olika typer av aktiviteter. Information gällande resorna ges både i tid och sträcka.

Datan kan även laddas ned och studeras mer i detalj.

Ladda ner TravelVu

Finns för Android och iPhone

Vi stödjer iPhone 5 eller nyare (iOS 10.3 eller senare). För Android-telefoner krävs minst Android 5.0. 

  1. Ladda ner TravelVu från App Store eller Google Play (du kan behöva söka på TravelVu för att hitta den). App Store och Google Play kan visa sina standardvarningar om att det kan finnas avgifter i appen, men TravelVu är gratis att använda.

  2. När du öppnar TravelVu-appen, ange vilken undersökning du ska delta i och det lösenord du fått för undersökningen

  3. Sedan besvarar du några bakgrundsfrågor om dig själv.

​PS: Är du ovan att ladda ner appar? För iPhone använder du App Store och ditt Apple-ID. För Androidtelefon använder du Google Play och ditt lösenord för Google Play 

Eftersom TravelVu använder GPS för att följa dina förflyttningar kan du behöva ladda din telefon lite oftare än annars. TravelVu samlar in data i bakgrunden under hela insamlingsperioden. När insamlingsperioden är slut får du 2 dagar på dig att rätta dina resor. Vill du fortsätta använda TravelVu efter att undersökningen är över får du möjlighet att välja detta när insamlingsperioden är slut.

Kontrollera och rätta dina resor i TravelVu

TravelVu analyserar dina GPS-spår för att försöka avgöra var du stannar och vilka färdmedel du använder. Ibland lyckas det inte riktigt. Därför är det viktigt att du som vet hur du åkt kontrollerar TravelVu och bekräftar att resorna är rätt/ändrar de som är fel.

1. Dagen är rätt: Du markerar att beskrivningen av dina     

   förflyttningar och aktiviteter under en dag är rätt ovanför varje aktuell dag.

2. Ange aktivitet: Tryck på aktiviteten och välj för att ange rätt aktivitet. Nästa gång du är på samma ställe kommer TravelVu komma ihåg vad du gjorde sist och föreslå det.

3. Ändra färdmedel: Tryck på resan du vill ändra. Här kan du ändra färdmedel, tid, sträcka, slå ihop och dela upp resor.

Håll koll på dina resor
I TravelVu kan du också se var du rest och få en sammanställning av dina resor i tid eller sträcka uppdelat på dag, vecka eller månad. Dessa data kan du också ladda ner.
Support

Använd supportforumet support.travelvu.app, där du kan läsa vanligt förekommande frågor och också tälla dina egna.