NOR

Norwegian

mobileapp_home

TravelVu - en moderne måte å samle inn reisedata av høy kvalitet

For å planlegge for fremtidige byer er det viktig å forstå dagens behov og nåværende reisemønstre. TravelVu er en app som samler data om reiseundersøkelser. Dataene brukes til å bedre forstå hvordan og hvorfor folk beveger seg som kan hjelpe med å planlegge og forbedre transportsystemene våre.

Produkter

mobil

Reiseundersøkelser med bedre kvalitet og mer informasjon

Tradisjonelle reiseundersøkelser er avhengige av at respondentene husker nøyaktig hvordan de har reist, noe som ikke alltid er så lett. TravelVu har et mye mer pålitelig minne. Med Travelvu samles informasjon om hvor man har reist, og denne informasjonen kan deretter visualiseres for å gi en bedre forståelse av hvordan trafikknettet brukes. Fordi TravelVu samler inn data over flere dager i motsetning til en dag i en tradisjonell reiseundersøkelse, er det mulig å studere og forstå reisevaner.

Les mer om produktene på vår engelske webside ››

mode-bus_

Offentlig transport

Med denne relativt nye metoden for datainnsamling – TravelVu – er det mulig å få en helt ny type data som har vist seg å være vesentlig mer presis enn data samlet inn med tidligere metoder. Mulighetene er uendelige for hvordan vi kan finne svar på spørsmål for økt og mer effektiv bruk av kollektivsystemet. For eksempel kan vi bedre forstå hvordan typer ærender og destinasjoner skiller seg ut med forskjellige transportlinjer, eller ikke bare der det skjer endringer, men også platering av de geografiske forbindelsesforholdene.

Les mer om produktene på vår engelske webside ››

eye

Ansattes reise

Som arbeidsgiver har du mange muligheter til å påvirke hvordan dine ansatte reiser til og fra jobb, i tillegg til å påvirke hvordan de reiser når de er på jobb. De ansattes reiser kan påvirke attraktiviteten på arbeidsplassen, de ansattes helse og større klimakonsekvenser. Som arbeidsgiver kan du bruke dette potensialet for sunnere ansatte, ha mer kontroll over parkeringssituasjonen, redusere utslipp og øke tur attraktiviteten som arbeidsgiver ved å vise ditt engasjement for dine ansatte og klimaet. Med TravelVu-appen kan du raskt få en oversikt over hvordan dine ansatte reiser til og fra jobb, og på jobb, for å forstå bedriftens potensial for bærekraftige reiser.

Les mer om produktene på vår engelske webside ››

mode-bike

Sykkeldata

Ved hjelp av søknaden om reiseundersøkelse, TravelVu, kan du som planlegger få et bedre grunnlag for sykkeltrafikk i din kommune eller region. TravelVu gir deg ny innsikt i hvem som sykler og hvor. Disse dataene kan være et verdifullt grunnlag for sykkelplanlegging og oppfølging av mål og mål. Du får tilgang til de mest populære sykkelrutene via verktøyet for varmekartanalysator. Gjennom denne analysen med TravelVu kan vi vise hvor i nettverket syklistenes hastigheter er redusert og hvor det bør iverksettes tiltak for å oppdage et bedre fungerende sykklenett.

Les mer om produktene på vår engelske webside ››

mode-car_

Bærekraftig parkering

Parkering er en sentral faktor i folks tilgang til forskjellige destinasjoner. Hver bil- og sykkeltur starter og slutter med parkering. Parkering er også veldig arealkrevende og dyrt å bygge, noe som gjør det til en viktig vurdering å bestemme hvordan og hvor parkering skal bygges for best mulig resultat. Med TravelVu-data kan vi få en bedre forståelse av hvordan parkering kan planlegges og reguleres for både god tilgjengelighet og effektiv og bruk.

Les mer om produktene på vår engelske webside ››

Referanser

gavle22

Reisevaner i bymiljø

Gävle kommune, Sverige, 2018

I oktober 2018 gjennomførte Gävle kommune en omfattende reiseundersøkelse. I løpet av en periode på to uker registrerte 1 275 innbyggere data om turene sine. Deltakerne ble rekruttert delvis gjennom en brevkampanje til et tilfeldig utvalg og delvis gjennom crowddsourcing med tradisjonelle og sosiale medier.

Resultatene viste at nesten halvparten av alle turer ble foretatt med omhu, rundt en tredjedel for, 12% med sykkel, 6% med offentlig transport, og resten med et annet transportmiddel. I gjennomsnitt gjør innbyggerne i Gävle nesten 0,4 stopp på vei hjem fra jobb, men drøyt 0,1 strop på vei til jobb, der henting av barn og shopping utgjorde de fleste av de rapporterte ærendene

Referensbeskrivning på engelska ››

Vil du vite mer om TravelVu? Kontakt oss så booker vi møte ...

Emeli