Medarbetares resor, Innovation Skåne

tjejkollarmobil

Som en del av forskningsprojektet Smarta Offentliga Miljöer finansierat av Vinnova har flera innovativa pilotprojekt testats i Lund. En av piloterna syftar till att utveckla området av Brunnshög och de omgivande verksamheterna. Genom att öka kunskapen om medarbetares resor kan man kartlägga nuläge, medarbetares behov och därigenom identifiera hur man kan förbättra förutsättningar för hållbart och hälsosamt resande. Läser mer under Medarbetares resor.

Kund:

Innovation Skåne genom projekt finansierat av Vinnova

Datainsamling start:

15/04/2020

Datainsamling slut:

29/04/2020

I projektet användes TravelVu för att samla resedata från medarbetare på Innovation Skåne. Insamlingen fokuserades till att samla in data kring medarbetares resor till, från och inom arbetet. I projektet undersökte man också vilken utvecklingspotential som appen har för att användas av privata företag.

Lund är del i IoT Sverige vilken är en satsning från Vinnova på sakernas internet. Projektet i Lund heter Smarta Offentliga miljöer och undersöker hur uppkoppling kan förbättra människors vardagsliv i den offentliga miljön. Syftet är att erbjuda bättre service, hitta effektiviseringsmöjligheter och helt enkelt skapa smartare processer.

Vill du veta mer om denna resvaneundersökning? Kontakta Malin

Malin Mårtensson

Malin-Mårtensson_1000x1000