Resdata med kvalitet

mobiler23

Kvaliteten på den data som TravelVu levererar bygger på en kombination av teknik och människa. Idag kan inte ens de bästa algoritmerna träffa rätt i samtliga fall och därför är en kontroll från användaren viktig. TravelVu fångar hur användaren rest, var hen har stannat eller bytt färdmedel och i viss utsträckning även vilket färdmedel som använts. Användaren granskar snabbt analysen direkt i appen och gör eventuella justeringar för att sedan markera dagen som ”rätt”. Användarens resvanor delas in i reselement. För varje element finns information om: starttid, sluttid, transportsätt, reslängd, hastighet och rutt. För varje aktivitet finns information om: starttid, sluttid, typ av aktivitet och geografisk plats.

 

Det finns också möjlighet att ställa frågor till användaren före eller under undersökningens gång. I bakgrundsenkäten finns möjlighet att forma sina egna frågor och också även anpassa vilka frågor som ska visas beroende på tidigare svar. Det finns också en möjlighet att ställa följdfrågor efter att man använt ett specifikt transportslag.

Det är endast dagar som är markerade som ”rätt” som ingår i datauttag och analyser.

lund-512x328

Vill du veta mer om TravelVu? Kontakta Emeli

Emeli Adell