Medarbetares resor

190415-Trivector-0322

Du som arbetsgivare har stora möjligheter att påverka hur era medarbetare reser till, från och inom arbetet, och detta påverkar både arbetsplatsens attraktivitet, medarbetarnas hälsa och klimatet. Som arbetsgivare kan du utnyttja denna potential för att få friskare medarbetare, få kontroll på parkeringssituationen, minska utsläppen och dessutom öka din attraktivitet som arbetsgivare genom att visa ditt engagemang för medarbetare och klimat. Med resvaneappen TravelVu som snabbt ger dig koll på hur medarbetarna reser till, från och inom arbetet och vilken potential som finns.

Du som arbetsgivare har stora möjligheter att påverka hur era medarbetare reser till, från och inom arbetet, och detta påverkar både arbetsplatsens attraktivitet, medarbetarnas hälsa och klimatet. Som arbetsgivare kan du utnyttja denna potential för att få friskare medarbetare, få kontroll på parkeringssituationen, minska utsläppen och dessutom öka din attraktivitet som arbetsgivare genom att visa ditt engagemang för medarbetare och klimat.

 

För att kunna uppnå detta behövs kännedom om hur medarbetarna reser idag. Detta kan göras med en traditionell resvaneundersökning med webbenkät. Eller med resvaneappen TravelVu som snabbt ger dig koll på hur medarbetarna reser till, från och inom arbetet och vilken potential som finns. Dessutom får du tips på hur ni kan arbeta för att realisera potentialen.

 

shutterstock_533898760-2048x1365
referenser-cyklailund-cyklist

Medarbetarna får helheten – företaget endast arbetsrelaterade resor

Med TravelVu får medarbetarna enkelt koll på hur de reser. Appen registrerar automatiskt färdmedel, målpunkter, rest sträcka och rest tid. Medarbetaren kontrollerar och justerar så att det blir helt rätt. Medarbetaren får en kontinuerligt uppdaterad bild av rest sträcka och rest tid med olika färdmedel.

Du som arbetsgivare får en sammanställning av medarbetarnas resor till, från och inom arbetet. Till exempel rest sträcka, restid och klimatbelastning för olika färdmedel.

Mer aktivt resande minskar antalet sjukdagar

Erfarenhet visar att genom att byta ut bilresor till cykelresor till arbetet kan sjukdagarna minska kraftigt. Att hjälpa medarbetarna till bättre hälsa genom att utnyttja resor kopplat till arbetet är bra både för företaget och medarbetarna. Första steget på den resan är att få koll på hur medarbetarna reser idag för att sedan ta fram anpassade insatser för att öka det aktiva resandet.

Få bättre koll på parkeringssituationen

Hos många verksamheter är parkeringssituationen problematisk. Kanske upplever man att det fattas parkeringsplatser? Kanske vill man använda marken till något annat och därför minska antalet parkeringar? Det finns många sätt att förbättra situationen, vilka som passar ert företag beror mycket på hur resorna till och från verksamheten görs idag. Bättre förståelse av resorna till och från arbetsplatsen är grunden till ett framgångsrikt arbete med att få koll på parkeringssituationen.

En attraktiv arbetsgivare lever sina värderingar

Att vara en attraktiv arbetsgivare går knappast att värdera i pengar. En del i detta är att leva sina värderingar. Visa nuvarande och framtida medarbetare att ni bryr er både om medarbetarnas välmående och vårt gemensamma klimat.

bustrip

Vill du veta mer om TravelVu och Medarbetares resor? Kontakta Pernilla

Pernilla Hyllenius Mattisson

Pernilla-Hy_58x581-512x512