TravelVu – samlar resdata med kvalité

TravelVu gör det enkelt att samla data och förstå hur människor reser. Till skillnad från de begränsade möjligheter som traditionella metoder ger – så samlar TravelVu detaljerade högkvalitativa data vilket kan ge insikter om var människor reser och med vilka hastigheter. Det kan användas som underlag för att förbättra kollektivtrafik, öka cykling och skapa mer effektiv parkering. Det kan också hjälpa organisationer att sänka sina klimatutsläpp och förbättra anställdas hälsa.

TravelVu är en app som samlar resvanedata. Underlaget kan användas för att bättre förstå hur människor rör sig vilket gör att vi kan förbättra och anpassa våra transportsystem. Algoritmer I TravelVu analyserar GPS data från användarnas telefoner, vilka sedan rättar eventuella felaktigheter om algoritmernas kvalificerade gissningar inte stämmer. Algoritmerna lär sig efterhand och blir allt bättre på att gissa rätt aktivitet och färdmedel.
Genom att kombinera teknologi med input från användare får vi högre kvalité på data. För varje resa som görs, samlar TravelVu information om tidpunkt, färdmedel/aktivitet, längd, hastighet och ruttval. Användaren granskar resan och justerar eventuella felgissningar som algoritmerna gjort.
Vi är glada att du väljer att dela med dig av information om hur du reser. Men förstår också vilket förtroendet du ger. För att du ska kunna vara trygg med att den information du lämnar till oss inte missbrukas eller kommer i fel händer använder vi oss av ett antal säkerhetssystem. Det handlar både om hur TravelVu är konstruerat, var data lagras och processer för hur data analyseras. Vi vill att du ska känna dig trygg när du bidrar till ett mer hållbart transportsystem.

Produkter

Gör själv en resvaneundersökning med mobilappen TravelVu och analysverktyget TravelViewer.
För ökad och mer effektivt nyttjande av kollektivtrafiksystemet

Etableringsår 2016

83
datainsamlingar
432.200

insamlade resdagar

20.300.000

km resdata