Varberg kommun resvanor

VBG busshållplats

Varberg kommun genomförde en resvaneundersökning under hösten 2022 med syfte att undersöka hur Varbergsborna reser för att få bättre underlag för framtida stadsplanering.

Totalt deltog precis över 500 deltagare och ca 25 000 resor samlades in. Svarsfrekvensen var 4,4 procent.

I genomsnitt gör varje person 4,7 resor per dag. Strax över hälften av kommuninvånarnas resor genomförs med bil, 27 procent till fots, 13 procent med cykel och 6 procent med kollektivtrafik.

 

Kund:

Varberg kommun

Datainsamling start:

10/10/2022

Datainsamling slut:

30/10/2022

Resdagar:

5400

Resor:

25 000

Individer:

500

Ärendefördelning

Borträknat hemresor görs flest resor till arbete (29 procent), fritidsresor (22 procent) och inköpsresor (19 procent). På helgerna minskar arbetsresorna markant (9 procent) och fritidsresorna ökar (38 procent).

Var går det snabbt respektive långsamt att cykla?

En analys av cykelresorna har genomförts för att studera var det går snabbt respektive långsamt att cykla. Resultatet ses i kartan nedan.