TravelVu integritetspolicy

GDPR

Vi är glada att du väljer att dela med dig av information om hur du reser. Men förstår också vilket förtroendet du ger. För att du ska kunna vara trygg med att den information du lämnar till oss inte missbrukas eller kommer i fel händer använder vi oss av ett antal säkerhetssystem. Det handlar både om hur TravelVu är konstruerat, var data lagras och processer för hur data analyseras. Vi vill att du ska känna dig trygg när du bidrar till ett mer hållbart transportsystem.

 

 

Datainsamling med TravelVu

För att kunna förstå hur transportsystemet används av olika grupper i samhället behöver vi samla in data om dina resor, men vi kommer också att ställa några ytterligare frågor om dig. Det är naturligtvis alltid frivilligt att delta i datainsamlingen och svara på frågor. Innan datainsamlingen startar kommer appen att be om godkännande för att få åtkomst till data för plats- och aktivitetsigenkänning på din enhet.

För att göra datainsamlingen av dina resor så lätt som möjligt för dig måste TravelVu samla in data i bakgrunden. Bakgrundsdata är viktig för TravelVu för att kunna samla alla resor under en dag. Om inte bakgrundsdata är aktiverat, måste du komma ihåg att börja spåra manuellt och hålla appen i förgrunden under hela resan, vilket är opraktiskt för dig och väldigt enkelt att glömma. TravelVu-appen samlar data för plats, aktivitetsigenkänning, aktuell tidszon och batterinivå i bakgrunden. Insamlad data används för att producera förslag på resedagböcker, som visas i appen. Batterinivån samlas in för att möjliggöra kvalitetsförbättring av appen. Detta är den minsta mängd data vi behöver för att sammanställa en bild av dina resvanor. När du börjar använda TravelVu påminns du om detta och ombeds att godkänna villkoren. Med TravelVu kan du alltid granska vår integritetspolicy och avtalet igen i appen under “Inställningar / Visa introduktion igen”.

webb-id
Referenser-cyklailund-heatmap

Analyser bara för att lära oss hur transportsystemet används

Datamaterialet som samlas in får enbart användas för att undersöka hur transportsystemet används. Inga andra analyser är tillåtna. Resultat/loggar från analyser sparas så att man kan granska vilka analyser som gjorts. När resultat presenteras i t.ex. rapporter eller presentation är data alltid aggregerat så att enskilda individer inte går att identifiera.

Endast behöriga får använda data

För att säkerställa att endast behöriga har möjlighet att titta på och analysera data kan datauttag endast göras av ett fåtal nyckelpersoner på Trivector. Datauttaget sparas också i sekretessbelagda mappar där endast de personer som behöver tillgång till uppgifterna har behörighet. Datamaterial får heller aldrig läggas på anställdas datorer. Loggar, datorprogram och rutiner säkerställer att detta fungerar.

Delning av data

Uppgifterna som samlas in av TravelVu ägs som standard av Trivector. Om Trivector samlar in data på uppdrag av eller tillsammans med en annan organisation kan data delas med den parten. I sådana fall anges det tydligt i användaravtalet i appen (efter att du valt undersökning att delta i) att datainsamlingen är ett samarbete och att data kan delas. Trivector levererar dock i de flesta fall analyser eller anonymiserad data.

När analyser av data presenteras görs det alltid i anonymiserad form och då kan inga individer identifieras. Om personliga eller känsliga uppgifter ska delas har den externa parten gått med på att följa de avtal som Trivector har gjort med användare. Det händer också att Trivector delar anonymiserad data med forskningsorganisationer så att de kan bedriva forskning om hur transportsystemet används.

Du bestämmer över data du lämnat

Det är du som har bestämmanderätt över den data du levererat till oss. Du kan hela tiden se den resedata du lämnat till oss i din TravelVu-app. Vill du kan du också begära ett uttag av data från oss, där skickar vi också med annan information vi har, t.ex. vilken version av appen och vilket språk du använder (detta kan du också se i din app). Du kan också när som helst begära att dina data tas bort.

TravelVu-ID

När du laddar ner TravelVu-appen skapas ett TravelVu-ID vilken syns i din telefon, det är så vi kan koppla ihop data från samma telefon eller radera data om du önskar.

Vill du veta mer om TravelVu? Kontakta Emeli

Emeli