Resvane­undersökning Region Gotland, Sverige

shutterstock_493058377-scaled-ors33gz3tsen4ma3xpw2qv2c816neu0oa4kujhjb7w

Under 2018 utförde Region Gotland en resvaneundersökning där 1102 personer deltog. De samlade tillsammans in information om hur de rest under över 11 000 resdagar. I genomsnitt gör varje person på Gotland 4,4 resor per dag där 52 procent av resorna görs med bil, 33 procent till fots, 7 procent med cykel, 3 procent som passagerare i bil och resten görs med kollektivtrafik, färja eller annat. 93 procent av den vuxna befolkningen har körkort och 77 procent alltid tillgång till bil. 73 procent uppger att de har förändrat sitt resbeteende någon gång under de tre senaste åren och den vanligaste förändringen är ”kör mer bil”, 11 procent uppger att de har minskat sitt bilkörande. De åker också mer färja och går mer till fots nu än för tre år sedan enligt dem själva. 14 procent uppger att de använder mer fossilfria drivmedel nu än för tre år sedan.

Kund:

Region Gotland, Sverige

Datainsamling start:

15/10/2018

Datainsamling slut:

28/10/2018

Resdagar:

11.192

Resor:

49.478

Individer:

1.102

Resor och färdmedel

I genomsnitt gör varje person på Gotland 4,4 resor per dag och 95 % gör minst en resa per dag.  Strax över hälften av resorna sker med bil som huvudfärdmedel. Var tredje resa sker till fots och en betydligt mindre andel med cykel. På vardagar utförs 78 procent av alla resor och 11 procent vardera på lördagar respektive söndagar. Det är en något större bil, cykel- och bussandel på vardagarna, medan andelen resor till fots ökar på helgerna. Yngre personer, under 30 år, reser kollektivt vid större andel av sina resor och bil vid mindre andel av sina resor, än de som är 30 år och äldre. Befolkningen på Gotland i åldern 16-84 år reser en genomsnittlig dag 46 km per person och dag.

Vanebilister

Vanebilister har definierats utifrån att de under vardagar genomför minst hälften av sina resor i bil och mindre än 20 procent av sina resor med cykel och mindre än 20 procent av sina resor med kollektivtrafiken. De utpräglade bilisterna är cirka 51 procent av befolkningen, och i något större utsträckning hushåll med 2 personer. De utpräglade bilisterna har högre utbildning jämfört med de i undersökningen som inte är utpräglade bilister. När det gäller sysselsättning skiljer det sig en del mellan de båda grupperna. Bland vanebilisterna är förvärvsarbetarna och pensionärer vanligare medan studenterna är vanligare i gruppen med övriga resenärer. Vanebilister bor i större utsträckning i villa, radhus eller kedjehus.

Förändring i resbeteende

Bland invånarna på Gotland uppger 37 procent att de har ändrat sitt resbeteende under de senaste tre åren. Den vanligaste förändringen som har skett är att de kör bil oftare – ungefär 16–17 procent av både män och kvinnor anger att de har ökat sitt bilresande under de senaste tre åren medan 11 procent anger att de minskat sitt bilresande. Gotlänningarna åker också mer färja och går mer till fots nu än för tre år sedan. De fick också uppge orsak det förändrade beteendet och de vanligaste orsakerna var yttre förhållande, så som bostadsflytt eller nytt jobb. Förutom de yttre förhållandena, har män i större utsträckning ändrat sitt resbeteende på grund av ekonomiska anledningar medan kvinnor i större utsträckning uppger att ökad flexibilitet har påverkat.

Totalt uppger 15 procent att de har en förändrad användning av drivmedel jämfört med för tre år sedan, varav 14 procent anger att man nu använder mer förnybart drivmedel.

Vill du veta mer om resvaneundersökning på Gotland? Kontakta Malin

Malin Mårtensson

Malin-Mårtensson_1000x1000