Cykla i Lund

referenser-cyklailund-cyklist

I detta projekt har TravelVu använts för att utveckla och testa metoder för att lära sig mer om cyklisters beteenden och behov.

Kund:

Vinnova genom projektet Smarta Offentliga Miljöer som projektledes av FutureByLund

Datainsamling start:

01/09/2018

Datainsamling slut:

30/09/2018

Resor:

6.665

Individer:

421

Studien

I projektet samlades data in genom två digitala smarta insamlingsmetoder. En av dem var genom TravelVu som samlar in stora mängder data om resmönster, transportmedel, hastigheter och målpunkter mm. Den andra metoden gjordes genom en kampanj som kallades ”Tryck till” vilket var en insamling av platser där cyklisterna upplever otrygghet i trafiken. Varje gång cyklisten upplevde en otrygghet som cyklist markerade de det genom att trycka på en knapp på styret. Knappen kommunicerade via Bluetooth och insamlad data ger en uppfattning om enstaka platser som kan behöva en förbättrad lösning och om generella situationer som kan vara bra att undvika i framtida planering.

Heatmaps med data

Malmö Universitet har tagit del av resultaten och data och håller långsiktigt på att analysera dem i olika studier som ännu inte är publicerade. Utöver det gjordes det några enkla analyser vilket bland annat resulterade en karta med punkter för de knapptryckningar där cyklisterna kände sig otrygga samt en heatmap över de cykelresor som gjordes i kommunen.

Lund är del i IoT Sverige vilken är en satsning från Vinnova på sakernas internet. Projektet i Lund heter Smarta Offentliga miljöer och undersöker hur uppkoppling kan förbättra människors vardagsliv i den offentliga miljön. Syftet är att erbjuda bättre service, hitta effektiviseringsmöjligheter och helt enkelt skapa smartare processer. Som en del i projektet har TravelVu använts för att testa metoder som kan lära oss mer om cyklisters beteenden och behov. Partners i cykelprojektet var utöver Trivector, Lunds kommun, Hövding, Malmö Universitet, FuturebyLund och Mobile Heights.

Vill du veta mer om projektet? Kontakta Malin

Malin Mårtensson

Malin-Mårtensson_1000x1000