Handelsvanor

Lunds universitet_vit

Låt hur du handlar påverka framtidens transportsystem!

Ett forskningsprojekt som samlar data om hur människor i hela Sverige reser i samband med inköp i sin vardag pågår just nu. Särskilt fokus ligger på att förstå mer om hur vi e-handlar och hur det påverkar hur vi reser. Denna typ av data är unik och saknas idag. Genom att förstå hur inköpsbeteende påverkar våra resvanor kan forskningen hjälpa trafikplanerare att hitta åtgärder som fungerar i vardagen. När du delar information om hur du reser och handlar är du med och bidrar till lösningar för framtidens transportsystem. Projektet drivs av Lunds universitet och Trivector.

Vill du visa oss dina vanor och bidra till att påverka framtidens transportsystem? Scrolla ned!

Kund:

Energimyndigheten

Datainsamling start:

01/04/2022

Datainsamling slut:

31/05/2022

Kunskap om dina vanor ger bättre lösningar

Kunskap om hur våra inköpsbeteenden påverkar när och hur vi reser saknas idag på flera områden. Förändringar såsom digitaliseringen och pandemin har påverkat både utbudet i butik och på nätet. Att förstå mer om hur vi i vardagen löser våra inköp och hur vi kombinerar dessa med att göra fler ärenden när vi ändå är på väg för att hämta barn, återvinna skräp eller träna är av stor betydelse för trafikplanerare för att skapa ett välfungerande transportsystem. Genom att bättre förstå hur vi reser i vardagen och hur det varierar mellan dagar kan vi skapa ett bättre transportsystem som verkligen fungerar i människors vardag. Bättre förståelse ger bättre lösningar.

Bättre data med nya metoder

De studier som vanligtvis görs av människors resvanor har vanligen korta insamlingsperioder där deltagarna själva anger hur de har resta. Nya metoder för insamling av resvanedata, som via mobilen med TravelVu-appen, möjliggör en betydligt mer detaljerad beskrivning av resor över en längre tidsperiod. Med denna typ av nya data kan forskningen beskriva hur ofta olika typer av resor görs, hur ofta olika destinationer besöks och hur olika färdmedel används på ett mycket mer exakt vis än tidigare.

Ditt bidrag

Resvaneundersökningen görs med hjälp av appen TravelVu som du använder i din mobiltelefon. Du ska inte ändra hur du reser eller handlar, ha bara telefonen med dig. Då hjälper appen dig att registrera dina resor och när du handlar. Du kontrollerar, justerar och godkänner att informationen stämmer.

Undersökningen pågår under 40 dagar i april och maj 2022. Du är välkommen att ansluta till projektet under hela perioden. Du kan närsomhelst avsluta din medverkan i undersökningen. Inga resultat kommer att publiceras så att enskilda personers data kan utläsas. Forskningsprojektet följer gällande lagstiftning kring dataskydd så som GDPR.

Vi hoppas att du är intresserad av att delta!

Så här deltar du

  1. Börja med att ladda ner appen TravelVu i App Store eller Google Play.
  2. Välj undersökningen Handelsvanor.
  3. Följ instruktionerna i appen och besvara enkäten.

     

 

Så här använder du TravelVu

TravelVu-appen analyserar dina GPS-spår och hjälper dig beskriva hur du rest under dagen. För att se till att din resdag beskrivs rätt är det viktigt att du, som vet hur du rest, granskar och eventuellt redigerar beskrivningen. När resdagen stämmer markerar du detta och vi tar med den i projektet. Kolla av följande i appen:

➀ Aktivitet: Har TravelVu angett rätt aktivitet? Om du behöver ändra gör du det enkelt genom att trycka på aktiviteten och ange rätt aktivitet. Nästa gång du är på samma ställe kommer TravelVu ihåg vad du gjorde sist och föreslår det.

Resor: Kolla om resorna är beskrivna på rätt sätt, om inte ändrar du enkelt färdmedel, tid och sträcka.

Stämmer dagen? När beskrivningen är rätt checkar du bara av att den stämmer – klart!

Frågor om e-handel: i samband med att du checkat att dagen stämmer kommer vi även att ställa några korta frågor till dig om din e-handel. Du svarar enkelt på dem i direkt i appen.

 

Vill du veta mer? Kontakta Emeli