Resvanor på Lidingö

shutterstock_419840644-scaled-e1593521351200-512x497

Under hösten 2021 genomförde Lidingö Stad en resvaneundersökning. De insamlade uppgifterna hjälper trafikplanerarna att bygga ett transportsystem som fungerar i människors vardag.

Undersökningen gjordes under två veckor i oktober med målet att deltagarna samlar data under minst 7 dagar.

Vill du veta mer om hur det fungerar och resultatet av undersökningen? Scrolla ner!

Kund:

Lidingö Stad

Datainsamling start:

11/10/2021

Datainsamling slut:

24/10/2021

Individer:

500

De som varit med i undersökningen har bidragit med data med hjälp av sin smarta telefon. Appen TravelVu, som deltagarna laddat ner, samlar information om hur man rör sig och försöker avgöra färdsätt för resorna med hög precision. TravelVu bygger på att kombination av teknik och människa, en metod som ger hög kvalité på data, i regel högre än om endast en människa anger sina egna resor eller endast en app skulle detektera resorna.

Resultatet från undersökningen har sammanställts i en rapport och redovisar hur färdmedelsfördelning, ärendefördelning, genomsnittlig reslängd, och genomsnittlig restid ser ut bland kommunens invånare.

För mer information maila: kundtjanst.teknik@lidingo.se

Har du frågor om undersökningen? Kontakta Lovisa

Lovisa Indebetou