Resvane­undersökning Innherred, Norway

useapp

Trøndelag fylkeskommune och kommunerna på Innherred kartlade invånarnas resor på Innherred under hösten 2019. Detta som ett kunskapsunderlag för vidare arbete med bärkraftig areal- och transportpolitik. Deltagarna rekryterades via ett slumpmässigt urval men urvalet kompletterades med crowdsourcing. Dessa uppgifter ska ligga till grund för att sätta mål och identifiera åtgärder i det fortsatta arbetet.

Kund:

Trøndelag fylkeskommune och kommunerna på Innherred (Steinkjer, Verdal, Levanger, Snåsa, Verran, Inderøy og Frosta)

Datainsamling start:

04/09/2019

Datainsamling slut:

06/10/2019

Resor:

51.828

Individer:

965

Färdmedelsfördelning, ärenden och antal resor

I genomsnitt reser invånarna 4,6 resor per person och dag. 66 % av resorna gjordes i bil, 23 % till fots och 6 % på cykel. Övriga resor gjordes kollektivt och med övriga trafikslag. Det visar sig att siffrorna skiljer mycket lite mellan den grupp som var rekryterad via slumpmässigt urval och de som rekryterats via crowdsourcing i traditionell och sociala medier.

Vill du veta mer om denna resvaneundersökning? Kontakta Lovisa