Trollhättan Resvanor

Referens vardagsresor tjej i stad

Tänk till före – tips från Trollhättans kommun

I våras genomförde Trollhättans kommun en resvaneundersökning med hjälp av appen TravelVu. Just nu sitter de och analyserar resultatet för fullt i verktyget TravelViewer. Vi frågade hur det går och fick då många bra tips till andra som vill genomföra en resvaneundersökning.

-Det gäller att tänka till ordentligt innan man börjar, säger Agnes Falck, hållbarhetsstrateg på Trollhättans kommun. Jag vill verkligen rekommendera alla som ska göra en resvaneundersökning att noga tänka igenom före vad är det är ni vill ha svar på, att fråga alla berörda förvaltningarna vilka frågor de funderar över. Då är det lättare att utforma resvaneundersökningen så att den faktiskt ger de svar som organisationen efterfrågar.

Ett annat tips är att börja i god tid.

-Vi genomförde vår resvaneundersökning i april, men inser att det varit lättare under hösten då det är färre ledigheter som ”stör” datainsamlingen.

Viktigt med ordentlig kommunikationsplan

Ett tredje tips är att avsätta tid och pengar för en ordentlig kommunikationsplan och för en kommunikatör som kan genomföra den. Trots att Trollhättans kommun lyckades få in en artikel i den lokala tidningen samt hade information på webbplatsen och i sponsrade inlägg, var det knappt 500 personer som deltog i kommunens resvaneundersökning.

-Även om vi fick in ett statistiskt säkerställt underlag, så hade vi gärna sett fler deltagare i undersökningen. Nästa gång ska vi satsa mer på marknadsföringen, säger Agnes. Kanske kan det vara smart att locka med någon present?

-Ett fjärde tips kan vara att prata med en annan organisation som genomfört en resvaneundersökning. Jag tänker att vi kan lära mycket av varandra, säger Agnes.

Gör analyser själva

Trollhättans kommun har valt att göra de flesta av analyserna själva i verktyget TravelViewer.

-Det var lätt att komma igång med TravelViewer. Jag fick en bra introduktion från Trivector. Jag har också fått hjälp med att tolka och förstå resdata. För mig har det varit användbart att kunna utnyttja de erfarenheter som Trivector har från tidigare undersökningar, säger Agnes.

-Vi ser fram emot kartfunktionen som ska komma snart. Vi vill se var de stora transportlederna finns. Vi är nyfikna på om resorna äger rum där vi tänker att de ska ske, eller om invånarna väljer andra vägar av någon anledning.

Om några veckor kommer resultatet från undersökningen att vara klart. Då planerar Trollhättans kommun berätta om det för pressen och sprida det till kommunens alla förvaltningar och bolag.

-Vi pratar om att eventuellt göra en ny resvaneundersökning om några år. Då tar vi med oss alla våra erfarenheter från denna gång.

 

Kund:

Trollhättans Stad

Datainsamling start:

18/04/2022

Datainsamling slut:

01/05/2022

Individer:

500

Om undersökningen

Under våren 2022 genomfördes Trollhättans Stad en ny resvaneundersökning. De insamlade uppgifterna användades för att förstå hur kommuninvånarna reser och hur kommunen kan planera utifrån invånarnas behov.

Undersökningen gjordes under två veckor i april 2022 med målet att deltagarna samlar data under minst 7 dagar.

Undersökningen har genomförts med hjälp av appen TravelVu. De som varit med i undersökningen har bidragit med data med hjälp av sin smarta telefon. Appen TravelVu, som deltagarna laddat ner, samlar information om hur man rör sig och försöker avgöra färdsätt för resorna. TravelVu bygger på en kombination av teknik och människa, en metod som ger hög kvalité på data, i regel högre än om endast en människa anger sina egna resor eller endast en app skulle detektera resorna. TravelVu, precis som andra resvaneappar lyckas inte avgöra färdmedel till 100 procent, varför det blir viktigt att varje dag granskas och eventuellt rättas. Deltagarens granskning och eventuella korrigering är viktig och endast de dagar som deltagarna granskat och godkänt används för analyser.

De alla flesta analyserna gjordes Trollhättan Stad själva med hjälp av analysverktyget TravelViewer.

Slutsatser

Resultaten av resvaneundersökningar skiljer mycket beroende på vilken metod som används. Insamling via TravelVu fångar betydligt fler resor per person och dag jämfört med traditionella insamlingsmetoder, framför allt betydligt fler korta resor och fler resor till fots. Det innebär att färdmedelsfördelningen skiljer mycket beroende på vilken insamlingsmetod som används.

Undersökningen med TravelVu år 2022 visar att kommuninvånarna i genomsnitt gör 4,4 resor per person och dag. Det kan jämföras med resultaten från de traditionella undersökningarna som genomförts i kommunen 2013 och 2017 som visat på 2,0 respektive 2,1 resor per person och dag. De tidigare undersökningarna har visat på att 11 % av resorna utgörs av resor till fots och 61 % (undersökningen 2013) – 68 % (undersökningen 2017) av resorna görs med bil. Undersökningen 2022 visar i stället på att 30 % av resorna görs till fots och 50 % med bil.

Vill du veta mer om undersökningen? Kontakta Lovisa

Lovisa Indebetou