Syster-app för mer hälsosamt resande under utveckling

_ActiveTravel icon green

TravelVu håller på att få en syster-app: ActiveTravel. Syftet med ActiveTravel är inte bara att mäta hur vi reser, utan också att kunna påverka det. Genom att kunna sätta egna personliga mål per vecka, få information om CO2-besparingar, information och uppmuntrande meddelanden samt att kunna jämföra sig med andra uppmuntras deltagarna till ett mer hälsosamt resande.

Appen utvecklas tillsammans med Karolinska Institutet, finansieras av Vinnova och är en fortsättning på ett tidigare forskningsprojekt som visade en ökning med över 40 minuter aktiv mobilitet (gång och cykel) per vecka, vilket motsvarar knappt 30 % av folkhälsomyndighetens rekommendation.

 

Kampanj i vår

Nu i mars genomförs en 12 veckor lång kampanj på fyra stora arbetsplatser runt om i Sverige. Samtidigt som individen får information, sätter mål och når ett mer hälsosamt resande får arbetsgivarna anonym information om hur resandet till arbetsplatsen ser ut, hälsoeffekter, effekter på parkering (både bil och cykel) samt CO2-utsläpp. Baserat på hur resandet till arbetsplatsen ser ut får arbetsgivarna tips på vad de kan göra för att stötta och uppmuntra en mer aktiv mobilitet till och från arbetet.

Appen Active Travel uppmuntrar till aktivt och hållbart resande

 

Vill du veta mer? Kontakta Sara Boije af Gennäs, 010-456 56 49

Sara Boije af Gennäs

Sara Boije af Gennäs